Hvad er NLP?

NLP står for Neuro Lingvistisk Programmering.

Neruo henviser til sindet og til hvordan vores oplevelser bliver behandlet, filtreret og bearbejdet i vores nervesystem gennem vores sanser.

Lingvistisk står for sprog, hvordan vi bruger det og hvordan det påvirker os.

Programmering står for den måde vi anvender vores oplevelser, som er bearbejdet, ordnet og behandlet i vort nervesystem via sanser og sprog.

NLP handler derfor om forbindelse mellem tanker, tale og handlinger.

Virkeligheden kommer til os gennem vore sanser

Vi ser, hører, føler, smager og lugter os frem i verden. Uden disse sanser fik vi ingen input. Verden ville være tom, tavs og mørk. Når vi modtager et input - ser, hører, smager, lugter eller mærker noget fra vores omgivelser, så er nervesystemets opgave at give dette input mening. Altså at bearbejde og fortolke det.

Den væsentligste pointe i NLP

Den væsentligste pointe i NLP er, at vi laver forskellige fortolkninger af verden. Vi reagerer ikke på "objektive" input. Vi reagerer på den fortolkning vi laver af disse input. Derfor er nogle mennesker bange for noget som andre finde rare. Nogle bliver vrede over for noget som andre ler ad. Nogle har nemt til bekymring, men andre har stor tillid til livet.

Nogle lader sig stresse, mens andre bevarer roen - vi har hver vores unikke "programmering", og alle har vi vores stærke og svage sider, vores ressourcer og forbistringer. NLP'ens redskaber kan hjælpe med at afdække og opdatere den programmering vi har fået lavet igennem livet.

Vi programmerer hele tiden os selv

Hver dag gør vi nye erfaringer som enten bekræfter eller nuancerer den programmering vi allerede har. Når mennesker har "ondt i livet" - på grund af stress, sorg traumer eller andre former for sårbare sindstilstande kan en dygtige NLP Psykoterapeut hjælpe med at opdage hvilken "opskrift" eller "programmering", der skaber tilstanden.

Ved varsomt og respektfuldt at vejlede klienten i at justere sin egen opskrift, er det muligt at ændre sindstilstanden og de følelser der er forbundet med den. Ikke ved et fingerknips eller et trylle ord men ved at arbejde sammen med menneskets sind på det egne præmisser.

Hvad kan NLP bruges til?

NLP er en meget anvendelig terapeutisk metode, der kan hjælpe børn, unge, voksne, par og familier. Uhensigtsmæssige følelsesmæssige strategier kan oftest justeres ved hjælp af NLP Psykoterapi. For eksempel:

 • Fobier
 • Traumer
 • Chok
 • Langvarig sorg
 • Stress
 • Bekymring
 • Tristhed
 • Lavt selvværd
 • OCD
 • osv.

Derudover er NLP virkningsfuld i forbindelse med forskellige former for allergi, afhængighed, forskellige psykosomatiske lidelser og flere former for indlæringsvanskeligheder, temperamentsproblemer og træning i sociale færdigheder.

NLP kan også bruges til personligudvikling og coaching

Personlig udvikling

Den måde, vi opfatter og fortolker verden på, vil være styrende for de følelser, vi har, og for de handlinger, vi foretager os.
Vi tænker og handler ud fra de mønstre vi har dannet, selvom de nogle gange er uhensigtsmæssige.
Tit gentager vi de gamle mønstre, selv når vi ved at reflektere over, hvordan vi tænker og handler, kan forstå, hvorfor de resulterer i misforståelser og konflikter.

NLP-psykoterapi kan hjælpe, hvis du har brug for at:

 • Bryde med gamle vaner og uhensigtsmæssig adfærd
 • Udvikle din evne til at kommunikere og skabe tillid og kontakt til andre
 • Finde ud af dine personlige værdier
 • Løse indre og ydre konflikter
 • Blive bedre til at sætte grænser
 • Styrke din selvtillid og selvværdsfølelse
 • Skabe gensidig forståelse og accept i dit parforhold

Coaching

NLP rummer adskillige redskaber til at blive endnu bedre til det, du i forvejen arbejder med.
Det kan være du har brug for at:

 • Rydde op i gamle normer og værdier
 • Udvikle dine evner og færdigheder
 • Afklare dine livsværdier
 • Sætte dig et klart og opnåeligt mål og skabe en attraktiv fremtid
 • Afklare hvilke værdier og overbevisninger, der motiverer dig og hvilke af dine strategier, der er forstærkende eller det modsatte, i forhold til at nå et konkret mål.

Hvad er NLP?

Betalingsmuligheder: MobilePay på 94 575 - Kontantbetaling - Bankoverførsel (4665 - 4665670074)
| Cookiepolitik
Top